Wieczornica - Tanew nasza rzeka

Przejdź do treści

Menu główne:

Wieczornica

   Dnia 10 maja 2013 r. X Drużyna Harcerska "Traperski Krąg" w Suścu zorganizowała wieczornicę w I rocznicę śmierci Zdzisława Lwa poswięconą jego pamięci. Na zaproszenie wójta gminy Franciszka Kawy przybyli następujący goście: dyrektorzy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu - Piotr Chmiel i Marek Machnik oraz nauczyciele Paweł Lasota 
i Andrzej Mamak - osoby, które pracowały ze Zdzisławem Lwem. Ponieważ zmarły udzielał się w wielu instytucjach i stowarzyszeniach, a w niektórych pełnił odpowiedzialne funkcje, na spotkanie to przybył prezes Narodowo - Patriotycznego Stowarzyszenia „Rota" w Lubaczowie - Wojciech. Mamczur, jednocześnie przedstawiciel TV Lubaczów, wiceprezes Zbigniew Słotwińaki, członek zarządu Stanisław Hrymak oraz Katarzyna Załuska. Urząd Miasta i Gminy Narol reprezentował Marian Roman - dyrektor Zespołu Szkół w Łukawicy oraz Paweł i Justyna Mamczur - przedstawiciele Ośrodka rekreacyjno -wypoczynkowego „Tanew" w Pizunach. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: wicewójt Janusz Oś, leśniczy Nadleśnictwa Józefów Krzysztof Malec, Ewa Piwko - Witkowska - prezes oraz Marta Fus - kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania w Tomaszowie Lub. oraz Zbigniew Pogudz - lokalny przedsiębiorca, jeden ze sponsorów akcji.
   Zaproszeni goście spotkali się w piątkowe popołudnie na harcerskiej wieczornicy X Drużyna Harcerska "Traperski Krąg" by w wyjątkowy sposób przywołać pamięć swego zamarłego kolegi. Spotkanie miało bardzo podniosły nastrój.
   Rozpoczeło od powitania gości przez wójta, który w kilku słowach odniósł się do postaci Zdzisława Lwa i tego spotkania, 
a następnie przekazał głos harcerzom, którzy na tę okazję przygotowali rozważania nad sensem życia w formie gawędy „O szczęściu i przemijaniu", przeplatanej piosenkami skłaniającymi do refleksji i zadumy, m.in. Ocalić od zapomnienia, Piosenka Weterana, By przeżyć, Błądzić pośród lasów, Zabierz, Przyjaciel od zaraz, Szara lilijka, Wspólne prawa, List do Boga... Tego dnia postanowiliśmy się zatrzymać, popaść w zadumę i poszukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania: Kim jesteśmy, żeby tyle wymagać? Czy zrobiliśmy cokolwiek? Na co zasługujemy? Czy umiemy dawać coś z siebie? Czy umiemy kochać bez egoizmu? Czy umiemy wyrzec się małej rzeczy dla radości bliźniego?
   Wypadek Zdzisława Lwa uświadomił nam, jak kruche potrafi być życie, więc warto pochylić się nad tymi wartościami, które dają nam siłę do podjęcia kolejnych, nieoczekiwanych wyzwań. Zapewne taką niekwestionowaną wartością dla każdego z nas, a szczególnie harcerza, jest przyjaźń, ponieważ wokół niej skupiają się najczęściej nasze czyny i działania. Takim przyjacielem dla susieckich harcerzy był zdecydowanie zmarły Zdzisław Lew. [...] fragment artykułu z gazety ReWizje Tomaszowskie Nr 10 (577) 17 maja 2013 r.


Zdjęcia z wieczornicy

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego